інформаційні послуги
оренда подобово
екскурсії
Кам'янець-Подільський
 
 

Історія Кам'янець-Подільського

Історія Кам'янець-Поді́льського - історія міста Кам'янець-Подільський, яке нині є містом обласного підпорядкування, одним із районних центрів Хмельницької області України.

1965 року історик Леонід Коваленко зазначив: «Посилений інтерес до питання про час виникнення Кам'янець-Подільського - це не просто історія самого міста, а по суті йде справа про ширше коло питань: про Поділля в часи Давньоруської держави загалом, ступінь економічного й культурного життя краю».

У науковій і науково-популярній літературі зафіксовано чотири гіпотези щодо заснування Кам'янець-Подільського , які умовно можна назвати:

* литовською - про 1360-ті роки,

* вірменською - про 1062 рік,

* дако-римською - про 2-3 століття,

* давньоруською (до монгольською) - про другу половину 12 століття (або кінець 12 - початок 13 століття).

Більшість сучасних істориків притримуються останньої гіпотези - про формування Кам'янець-Подільського як ранньофеодального міста у другій половині 12 століття. Так, в «Енциклопедії історії України» (2007) зазначено: «За археологічними джерелами, виникнення Кам'янця датується кінцем 12 - початком 13 століття».

Щодо термінології, то науковці, крім варіанту «гіпотези», вживають також терміни «версії»  та «концепції».

Досить часто історики виключають із розгляду вірменську гіпотезу, вважаючи її спростованою працями Ярослава Дашкевича. По суті до двох версій (литовської та давньоруської) зводили питання про першопочатки Кам'янець-Подільського Іон Винокур і Микола Петров, оскільки, на їхню думку, дако-римська гіпотеза «не має під собою жодних конкретних історичних реалій».

Щодо давньоруської версії, то первісно вона опиралася на звістки про Кам'янець у літописах (Київському, Галицько-Волинському, Густинському). Після проведення у 1960-1982 роках ґрунтовних архітектурно-археологічних досліджень у Кам'янець-Подільській фортеці та в Старому місті Кам'янця-Подільського давньоруська версія набула нового формату [7].

2004 року Ольга Пламеницька (співавтор однієї з гіпотез) писала: «Напевне, немає в Україні іншого міста, щодо дати виникнення, історії та архітектурної спадщини якого точилося би стільки дискусій. Упродовж двохсот років дослідники не можуть поставити крапку в питанні щодо часу заснування Кам'янця. Розбіжність між датами становить... ціле тисячоліття».